“De gordel van smaragd”, een bijzonder stukje wereld, waarvan Bali het bekendste eiland is.

Toerisme aan de kust zorgt voor de nodige gezelligheid, terwijl het 10 kilometer verderop lijkt alsof de
wereld daar heeft stil gestaan. Bali, het laatste paradijs op aarde, heeft zijn authentieke sfeer niet verloren.
De Balinees is trouw aan haar geloof en ondanks de toename van toerisme blijft men zich vasthouden aan
dagelijkse rituelen en tradities. Een schril contrast misschien met de moderne communicatiemiddelen, zoals
computers, maar ook daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt.